Welcome on dyXoft TRAINZ page

dyXoft and TRAINZ 2009

Pokrok nelze zastavit a platí to i pro relaci dyXoft - TRAINZ. S virtuálními kolejišti jsem se během let posunul trochu jinam a už nemám ani potřebu s nimi exhibovat na webu. Původní, poněkud velkohubá prezentace kolejiště z roku 2005 je k vidění zde. Tato stránka obsahuje pouze několik snapshotů z aktuálního provozovaného kolejiště. I nadále však platí text z roku 2005:

"...vždy budu ochoten jednak utratit u TRAINZ pár hodin, budu-li je mít volné právě ve chvíli, kdy se k TRAINZ dostanu, a jednak před autory kdykoliv smeknout, pokrývku hlavy přiložit na prsa a hluboce se poklonit. Howgh."

Reading old "dyxoft trainz page" created at 2005 (to see it, click here) I fell some shame... Thus, this new version contains only some snapshots from current TRAINZ virtual railroad - the complex "Y - type" tree with central switchyard.

SnapShots

central station, switchyard, industrial zone
typical hauler - custom-colored QR class 2100
small port as a part of central industrial zone
head station with big port and oil refinery
port and refinery station - freight yard
sawmill and power plant station - freight yard
romantic view with landing plane
oil rig and coal mine head station
coal mine - another view with platform
airport
forest head station
local track intermediate station
central station - incoming branch
refinery switchyard with shunter (right)
yard minimap

Top Home