Welcome on dyXoft TRAINZ page

dyXoft and TRAINZ *  "Rumburakov" semi-kit * scenario download *  reality *  snapshots *  home

This scenario looks like a heaven of 
short but mixed freight trains hauled by steam engines * 
dyXoft already prefers steam, even though there is no Czech engine yet

Part One: dyXoft and TRAINZ

Jakožto milovník železnice (tzv. siderodromofil) s výraznou parní orientací, okořeněnou těžkou posunovací úchylkou, jsem si léta spokojeně vlakotvořil na vlastním skorosimulátoru pod DOSem a pro ostatní světovou produkci včetně TrainSimulatoru od M$ jsem měl jen lehce pohrdavý úsměv...

...až jsem uviděl TRAINZ...

...a během několikadenního testování jsem si uplácal sice jen virtuální, ale přece jen kompletní kolejiště, o které jsem se s lupenkovou pilkou, hobrou a klihem marně pokoušel několik let v měřítku H0 a později i N. Po několikaměsíční pauze, kdy jsem měl jiné starosti, než se pokoušet někde urvat čas a prostor pro mašinky, jsem se k modýlku vrátil a dotvořil jej do současné sice stále nedokonalé, ale již plně hratelné podoby.

Pochopitelně, že mám i výhrady: pominu drobné bugy, se kterými se běžný, posunováním nepostižený uživatel patrně nesetká (ujedou-li posunované vozy omylem na vedlejší kolej, po které si to právě o něco rychleji sype projíždějící manipulák, a ten manipulák v pohodě projede skrz ty sunuté vozy a ve finále si je ještě v pohodě připojí na konec, je to skutečně trochu úsměvné... :-)) a které určitě v nové verzi zmizí, jakož i drobné provozní nedostatky, pro které platí stejná podmínka (kdo si chce pouze jezdit s vláčky, ten se možná ani nepodiví, když mu bude v elektrárně kromě uhláků vyložen i tendr, a patrně také celkem v klidu překousne fakt, že jednou odražené vozy už nelze nijak brzdit, takže mají-li zůstat na volném ranžíru, dá se udělat jediná věc, totiž dát tomu ranžíru tvar mělké misky a nechat ty nešťastné vagóny, aby si v něm hrály na kyvadlo)... tedy tyhle maličkosti pominu, ale nikdy nemohu autorům odpustit, že je to tak dobrý a že by u toho člověk potřeboval prosedět děsně moc času... :-)

Nuže, zarytí "opravdoví" modeláři budou vždycky radši, když si budou moci svou oblíbenou mašinku potěžkat v ruce (a možná jim přitom ani nebude vadit, že si na své kolejišťátko nemohou pouhým kliknutím myši posadit další tři kusy stejného typu, aniž by přitom museli vysolit v modelářském krámu nezanedbatelný peníz). Já, jakožto zarytý posunovač a ctitel "opravdových" her, budu zase pořád zkoušet přepsat svůj skorosimulátor pod WinBlows tak, aby si s ním člověk mohl pohrát pár minut v jednom okně, zatímco ve druhém okně něco provádí nějaký "užitečný" program...

...ale vždy budu ochoten jednak utratit u TRAINZ pár hodin, budu-li je mít volné právě ve chvíli, kdy se k TRAINZ dostanu, a jednak před autory kdykoliv smeknout, pokrývku hlavy přiložit na prsa a hluboce se poklonit. Howgh.

As a orthodox switchman and steam shunter lover I must say I do not like any train simulator so much, using my own one (DOS and 2D only) for many years. But, however I prefer small games in small windows for a little time on the background of "real work": TRAINZ are excellent. Of course, there are some small bugs in program, but the upshot is on top. Hats off to squad.

Part Two: Rumburakov

"Rumburakov" je poněkud idealizovaný model (retro-fiction) dopravně velmi zajímavé oblasti Severních Čech. Hustá síť jednokolejných tratí, umístěná v nádherném kousku přírody, sice neustále ztrácí svůj někdejší význam, ale to nemůže být ve světě virtuální reality žádnou překážkou. Stejně tak lze přehlédnout, že na Dýmníku vlaje německá vlajka nebo že rozhledna nad Jedlovou vykazuje rysy výrazně italské... Jde zkrátka o vděčný prostůrek pro rejdění smíšených vlaků mezi malými průmyslovými podniky a basta... a že jsou ty podniky trošku odlišné od původních textilek a že jsou ty vlaky složené z cizokrajných vozů a tahají je parní lokomotivy s označením Denver And Rio Grande Western? No bóže, nebuďme přehnanými detailisty; ostatně, bude-li čas (to je fakt problém), určitě se pokusím obohatit sortiment vozidel o takové skvosty, jakými je náš Čtyřkolák 434.1 nebo 387.0 Mikádo nebo Šlechtična nebo 556ka nebo... jojo, kdyby měl člověk čas na všechno, co by rád dělal, to by bylo prima...

Předkládané soubory i nadále tvoří polotovar, takový modelářský semi-kit, který si může každý zájemce dotvořit podle svého gusta, ale z hlediska hratelnosti je kolejiště zcela kompletní (možná, že někdo toto tvrzení označí za velkohubé s poukazem na chybějící signalizaci, ale k řízení plně postačí nabízená soustava výhybek, markerů a rychlostníků a k absenci světýlek existuje seriózní důvod, popsaný dále). Scénář umožňuje simulovat velmi pestrý provoz jednoúčelových i kombinovaných vlaků a síť tratí dodržujících skutečnou strukturu je doplněna nejen skrytými smyčkami, které umožňují maximální využití umělé inteligence pro věrnou simulaci skutečného provozu, ale především - vzhledem k autorově těžké posunovací úchylce zcela pochopitelně - centrálním seřazovacím nádražím, dostupným ze šesti stanic...

Vozový park scénáře je tvořen téměř výhradně z dílů, které lze využít k přepravě komodit; pro zpestření je přidáno několik dílů nemodelových. Trakční vozidla jsou i nadále převážně parní (původní D&RGW značení je v seznamu objektů nahrazeno značením 435X), pouze na posunu slouží australský motor (přeznačený na T830) a pro milovníky osobní dopravy jsou v rumburské rotundě připraveny dva motorové vozy MSA. Celkovou strukturu sítě a hlavní provozní směry pro přepravu nákladů zachycuje tento obrázek:

Rumburákov track & industry diagram

Vstupní bod scénáře nabízí šest jednoúčelových nákladních vlaků ve výchozích postaveních, dosud nevyužité modelové díly soustředěné na centrálním seřazovacím nádraží a několik nemodelových vozů porůznu odstavených v jednotlivých stanicích. Pomocí markerů lze poměrně snadno zadat jednotlivým uceleným vlakům jejich základní trasy a ověřit si možnosti ovládání a křižování. Hlavní modelovou činností je ovšem vlakotvorba na centrálním seřazovacím nádraží, které je k tomu maximálně uzpůsobeno - obsahuje příjezdovou i odjezdovou kolejovou skupinu, dostatečný počet odstavných kolejí, výtažnou kolej s manipulačním pidikolejištěm, smyčku pro otáčení ucelených vlaků, točnu pro otáčení jednotlivých dílů, vlastní prostor pro vykládku a nakládku, aby bylo možno podle potřeby doplňovat plné či prázdné vozy do smíšených vlaků, výtopnu... a především propracovaný systém kolejových spojek, který umožňuje skutečně komplexní využití tohoto nádraží.

Použité průmyslové objekty umožňují vytvořit úplný řetězec tras pro přepravu uhlí, dřeva a dřevěných výrobků. Z ropných produktů se v klasické síti uplatní pouze motorová nafta, pro ostatní produkty jednoúčelový objekt chybí. Ve většině stanic jsou ovšem situovány sklady, které jsou tvořeny objekty typu MI, které lze obsluhovat smíšenými vlaky.
Objekty typu MI mají bohužel jednu nepříjemnou vlastnost - nejde je (nebo přesněji - mně se to nepodařilo) iniciovat jinak, než jako bumrblíčky a současně i megaproducenty veškerých možných komodit; z tohoto důvodu je hratelnost mírně omezena - v tom smyslu, že prostě není v silách hráče dodat do každého skladu požadovaných třicet vozů fošen a šedesát velkých kontejnerů... tato chyba je ovšem částečně kompenzována jinou chybou - totiž výskytem krytého vozu RENFE Taems. Definice tohoto objektu je totiž poněkud "free", takže dokáže oněch požadovaných 60 kontejnerů slupnout sám... pikantní přitom je, že zabudovaná logika hry tento náklad bez problémů zahrne do provozní simulace, což se v praxi projeví tím, že se v kopcích okolo Jedlové pohybuje nebohá 435 s jediným vozem Taems závratnou rychlostí 5 km/h a její spřažená soukolí naprosto realisticky prokluzují; zařadit do vlaku dva vozy Taems už je neodpustitelný hazard, tři kusy se rovnají sebevraždě. Vůz Taems má kromě této víceméně úsměvné vady ještě jednu výrazně nepříjemnější - při pokusu o manuální manipulaci (tedy nakládku či vykládku) v prostoru MI objektu TRAINZy obvykle spadnou. Zájemcům o scénář proto doporučuji, aby tento vůz nasazovali jen velmi opatrně a o osud příslušného vlaku ve stanicích s nakládkou či vykládkou se raději příliš nezajímali.

Když už je řeč o chybách: přes nespornou kvalitu umělé inteligence při vyhledávání tras jsou TRAINZ poněkud nevěrohodné ve dvou provozně poměrně důležitých záležitostech. Jednak nejsou schopny zvládnout dvojitou spojku (kterých je ve scénáři poměrně hodně), takže ji vyhodnocují jako nesouvisející tratě a dokážou na ní demonstrovat pronikání vlaku vlakem... útlocitným mašinkářům je proto třeba doporučit, aby si křižování na dvojité spojce raději ohlídali ručně. Druhá minichybka spočívá v neschopnosti rozlišit návěstidlo z hlediska směru (opakuji upřesnění - možná, že to nějak jde, ale mně se to prostě nepovedlo). Z tohoto důvodu scénář žádná návěstidla neobsahuje, protože vlak stojící na červenou v protisměru je zdržující broskvovina a dvoukolejky prostě v Rumburákově nejsou a nebudou. Třetí upozornění se týká naopak až příliš věrného napodobení skutečnosti - přestože jsou markery ve stanicích vesměs umístěny uprostřed dostatečně dlouhých staničních kolejí a rychlost snížena rychlostníky, dokáže těžší nákladní vlak poměrně snadno dobrzdit až v prostoru zhlaví; těžším vlakem se přitom rozumí cokoliv nad 6 naložených vozů Falls. Maniak, který vypustí na trať soupravu s dvanácti uhláky, ji velmi pravděpodobně záhy najde úhledně složenou někde pod skalním převisem v otevřené krajině... rovněž se nedoporučuje nechat AI strojvůdce samostatně najíždět na odstavené vozy na kusých kolejích - v lepším případě volá hráče, v horším to po připojení prohulí šturcem (při této příležitosti připomínám, že koncová zarážka kusé koleje funguje pouze pro rychlosti menší než 10 km/h).

Tož: chcete-li se chvilku potrápit s dovozem uhlí z Varnsdorfu do České Kamenice nebo s přepravou dřeva mezi Panským a Chřibskou, máte možnost; tento zaZIPovaný soubor obsahuje veškerá data, nezbytná k instalaci "Rumburakova" včetně podpůrného odlaďovacího scénáře do TRS2004. Na kitu se pochopitelně ve volných chvílích i nadále pracuje, takže soubory budou tu a tam aktualizovány - doufejme, že ku prospěchu věci. A chcete-li vidět, jak příslušná oblast vypadá doopravdy, podívejte se sem.

"Rumbursko" is a retro-fiction, emulated golden age of steam in part of glorious scenery of North Bohemia. Hilly region with a group of small stations and composite industry points seems to be something like a heaven of short but mixed freight trains hauled by steam engines. Because there are no typical objects (steam engines, wagons, buildings and so on - hope for early development, there are nice Czech steam engines, as you can see in this gallery; unfortunately, there is no free time for really important work in someone's life... :-)) for this region and era in Trainz yet, this version of map and session is only semifinished model kit using D&RGW steam engines and NSWGR or RENFE carriages from default railyard and - primarily - British or German buildings.

Some basic info about transport requests and traffic control: because this scenario is semi-kit fully opened for next use, there are no special rules defined. Local stations contain a lot of multiple industry points which both consume and produce different commodities. The traffic is controlled via markers, switches and speed signs only - no auto blocks nor triggers. As usually in modeller's world, main output tracks are emulated by invisible tunnel loops. All necessary trains, single engines and carriages are placed at trains points of departure or at central switchyard (complex emulation of shunting is the main goal of this scenario). The steam engines must be equipped by coal and water first. To understand built-in marker control system for maximal AI utilization, look for trackmarks using "Find object" function. Shunting at switchyard against track end, be careful - maximal impact speed cannot exceed 6 mph.

Unfortunately, there are some known but unremovable bugs, which affect this scenario:

  • MI object transport requirements/productions are unlimited and unreal
  • RENFE Taems freight car capacity is unreal; however, the calculated weight is used in game and the train can be overloaded easily
  • RENFE Taems load/uload at MI object in View mode can raise unexpected program error
  • signals cannot be used on bidirectional single track correctly
  • train intersection at double cross junction is not detected as player's mistake and both trains can intersect one through one as scot-free

This ZIPped file contains all necessary informations to import "Rumburakov" (include sub-scenario for testing and debugging) into your TRS2004 installation (and, hope, it will be updated from time to time). To see some pictures of original North Bohemian scenery, you can click here.

Part Three: SnapShots

central switchyard
switchyard - another view
switchyard - T830 shunter
Rumburk station
Rumburk - another view
Dýmník hill
Jedlová
Scenery around Jedlová
Loop outfall near Jedlová
Česká Kamenice - castle...
...and power plant
Jiřetín - Tolštejn castle
Jiříkov
Krásná Lípa
Mikulášovice, coal mine
Panský
Rybniště
Chřibská
Šenov
Svor
Varnsdorf
switchyard - 435X7 speeds for train
switchyard - train unloading
switchyard - incoming section
switchyard - steam engines fill and turn
switchyard - T830 shunter and 435X2
switchyard - T830 shunter gets control
switchyard - T830 shunter works heavily all day long
Mlyny watermill
Chřibská station and MI
woodchips train at Chřibská sawmill
Jedlová MI
Jedlová station
mixed freight at jedlová
Jiřetín
lumber unloading at Jiříkov MI
heavy coal train near Kamenice castle
Rumburákov map
diesel unload at Mikulášovice coalmine
oil fields near Rybniště
All this crates will be eaten by one RENFE Taems...
Rybniště station
Rybniště loop
Rybniště
Rybniště MI, mixed unloading
Rybniště, woodchips unloading
train speed is controlled by signs
Svor MI
Shunting
Shunting
Newly composed train leaves switchyard
Newly composed train leaves switchyard
switchyard head
trackmarks
trackpoints
Varnsdorf MI
switchyard at night
Top Home