Welcome on dyXoft SW page

GRANDMASTER (2007-2014)

Komplexní databázová aplikace GRANDMASTER, jejímuž vývoji a údržbě se dyXoft věnuje poslední roky téměř výhradně, byla vyvinuta pro nakladatelství GRAND PRINC MEDIA a.s., které je pověřeno výkonem autorských práv. Podrobnější informace o tomto robustním a výkonném modulárním systému proto hledej(te) na stránkách této firmy.

Complex and sturdy database application GRANDMASTER, based on Delphi IDE and SQL engine, was developed for GRAND PRINC MEDIA Ltd. For more information about this dyXoft product pls see GPM pages or contact company management.

Obsolete products (<2006)

Kromě koníčků se bohužel ještě pořád musí dyXoft taky nějak živit, takže se občas zaobírá i seriózním programováním. Druhdy slavné konvertory a další utility pro DOS by dnes už asi nestačily ani na povolení občasného štrachání v popelnicích a totéž celkem pochopitelně platí i o úpravách grafického prostředí, kódových stránkách a rezidentních klávesnicích. Naštěstí se dyXoft věnuje (tentokrát pod ryze seriózní značkou W-soft) taktéž databázovým aplikacím a utilitám. Základem činnosti jsou modulární konzolové systémy, pracující na bázi vícevrstvých aplikací klient - server, přičemž těmi klienty bývají obvykle jedno- nebo víceúčelové konzole psané v Borland Delphi a tím serverem cokoliv, co dokáže bezpečně a seriózně komunikovat a tvářit se jako SQL. Tyto systémy jsou vytvářeny na klíč podle zadání klienta a komplexně řeší konkrétní problematiku, správou telefonních účtů a řízením ústředny počínaje a řízením a správou vydavatelské činnosti konče.

Pro potřeby systémů výše popsaných je obvykle nejprve potřeba vytvořit celou sadu pomůcek a analytických utilit, které mohou prospět i jiným uživatelům databází. DyXoft proto na této stránce postupně umožní stažení demoverzí, které jsou určeny k volnému použití (freeware). Zájemce o plnou verzi, případně o nějaký komplexní systém s logem W soft, se pochopitelně může ozvat mailem; programátorské kapacity jsou sice v současnosti plně vytíženy, ale minimálně zdvořilá odpověď je samozřejmostí... :-)

In addition to music and games, with a straight face, dyXoft produces (with really reliable trade mark W-soft) two- or multi-tiered multi-client database applications for complex problem solutions, based on modular concept and single- or multifunctional user consoles. Those solutions often produce spin off - some analytic and support tools. Some of them can be downloaded as freeware (please see below).

W-soft logo * click to send mail nástěnka
samples
   ***   
PhoneRat PhoneRat
Komplexní systém správy telefonních ústředen - konfigurace, sběr dat hovorů, správa účtů a plateb, provozní analýza

***

PABX switch real-time complex control/account/analytic system

***

SQL server, WIN98/W2K/XP modules/consoles
Modulární systém pro správu telefonních ústředen a související ekonomicko administrativní činnosti. Základní modul zajišťuje sběr dat příchozích i odchozích hovorů v reálném čase a jejich zápis do SQL struktury pro další zpracování; v reálném čase jsou rovněž vyhodnocovány a detekovány nebezpečné hovory (pokusy o napadení zvenčí nebo odchozí hovory, jejichž cena překračuje stanovený limit). Volitelné moduly umožňují přímou konfiguraci ústředny v lokálním nebo vzdáleném režimu, sofistikované vedení uživatelských účtů (párování hovorů s vyúčtováním poskytovatelů služeb včetně přesného rozpočítávání nákladů na GSM brány), standardní účetní operace a zapracovávání nákladů na hovorné do hospodaření firmy plus technologickou i ekonomickou analýzu telefonního provozu.

Systém je ovládán pomocí jedno- nebo multifunkčních konzolí, které jsou přizpůsobeny potřebám konkrétního uživatele. Konzole shodně používají tříúrovňový přístup k datům (jednoúčelová tlačítka, předdefinovaný SQL dotaz, obecný SQL dotaz). Standardní výbavou konzole je administrace dotazových souborů (včetně ochrany před napadením dat pomocí kvazikorektního SQL dotazu), několikaúrovňový filtr zájmových dat, grafické zpracování dat pro personální analýzy a export pro další zpracování dat (především v prostředí MS Office).
   ***   
PhoneCat PhoneCat
Uživatelská konzole systému PhoneRat, určená pro firemní účtárnu a kontroling

***

PhoneRat accountant/manager console

***

WIN98/W2K/XP frame
Uživatelská konzole systému PhoneRat, určená pro účetní nebo pro pracovníka kontrolingu. Typický reprezentant konzolí W-soft. Uživatel může podle svých požadavků i schopností zvolit úroveň práce s daty - od jednoduché práce se sadou předdefinovaných dotazů ve formě radiopřepínače přes předdefinované SQL dotazy, jejichž strukturu lze zobrazit v textové formě, editovat a použít k jiným účelům, po vlastní dotazy konstruované přímo uživatelem podle okamžité potřeby. Samozřejmostí je integrovaná nápověda ve formě bublinek plus klasický soubor typu HLP. Uživatel tak získá mocný nástroj, který mu umožní plné využití provozních dat bez potřeby soustavné externí programátorské podpory.
   ***   
dXGrabber * kliknutím zobrazíte více informací dXGrabber
Nástroj pro edici/analýzu dat typu SQL/MDB/XLS

***

SQL/MDB/XLS edit/analyze tool

***

WIN98/W2K/XP frame
demo download

viz upozornění níže
see the notice below
Jednoúčelový nástroj pro edici a analýzu datových struktur typu SQL, MDB nebo XLS (standardní sešit MS Excel). Je určen pro prohledávání a analýzu zkoumaných databází, odlaďování navrhovaných datových struktur, jednoduchý import, export nebo vzájemný přenos dat mezi strukturami. Pracuje paralelně jak s tabulkou (přímý přístup a edice), tak s query (otisk dat, provádění SQL příkazů). Demoverze umožňuje prohlížení a prohledávání jednotlivých tabulek nebo celých katalogů. Plná verze umožňuje analýzu, využití SQL dotazů se zabudovanou ochranou proti nežádoucím změnám resp. destrukci dat, administraci souborů SQL dotazů (DXQ - DyXoft Query Files) a tvorbu a administraci souborů speciálních dotazů s parametry pro využití v "dospělých" aplikacích W-soft (GMQ files). Profesionální verze umožňuje navíc analýzu a testování zabezpečení datových struktur a přístup ke vzdáleným datovým serverům.
Upozornění:: dXGrabber je principiálně určen pro databázové vývojáře, programátory a analytiky, to jest osoby vesměs obeznámené jak s databázemi jako takovými, tak s úskalím jejich používání. Demoverze má omezenou funkčnost, je volně použitelná a šiřitelná, W-soft garantuje "viruprostost" a bezpečnost původního EXE souboru, nemůže však zaručit ochranu proti případnému zneužití a nenese žádnou odpovědnost za škody na datech, které uživatel produktu případně sobě či jiným způsobí nesprávným použitím produktu. Pokud tyto skutečnosti nehodláte respektovat, raději si demo nestahujte.

Notice: this demo tool is a freeware with limited functionality. The original EXE file contains no viruses nor dangerous functions. On the other side, dyXoft makes no guarantees concerning unwished data changes/losts come about using this demo version. In case of any doubt please do not download the file.
Home